Suport a la creació ‘22. Producció

El compromís de la Fundació ”la Caixa” amb l’art contemporani comprèn actualment la seva Col·lecció d’Art Contemporani, que té gairebé quaranta anys d’història, i la seva convocatòria Suport a la Creació, que inclou la Comisart, iniciada el 2012 i adreçada als joves comissaris, i la present Producció, iniciada el 2018.


Suport a la Creació ’22. Producció vol ser un motor per a artistes que necessiten suport econòmic i professional per produir una obra d’art que tingui continuïtat, i també vol esdevenir una referència a Espanya i a Portugal.


Aquesta convocatòria està adreçada a artistes i col·lectius d’artistes de més de 18 anys, amb nacionalitat o residència espanyola o portuguesa i que tinguin un projecte per realitzar o en marxa, en col·laboració amb un agent extern (museu, galeria o un altre tipus d’institució artística) i que requereixi ser produït.


Els artistes, a més de presentar la proposta i el calendari del projecte, hauran d’elaborar un pressupost de producció i d’honoraris i acreditar el compromís d’un tercer agent implicat en l’exposició de l’obra produïda i que en garanteixi una continuïtat.

Suport a la creació ‘22. Producció

La producció de les obres seleccionades es durà a terme durant els dos anys següents i comptarà amb els recursos i l’assessorament de l’equip d’exposicions de la Fundació ”la Caixa”.


Un cop finalitzats els projectes per als quals es van produir, les obres passaran a mans del comitè d’adquisicions de la col·lecció, que en valorarà la possible adquisició per incorporar-les a la Col·lecció d’Art Contemporani.

 

No es podran presentar projectes ni documentació complementària fora dels terminis establerts en les bases de la convocatòria, llevat que l’organització anunciï una pròrroga d’aquests terminis.


Obertura de la convocatòria: 14 de febrer del 2022 a les 10.00 h.
Tancament de la convocatòria: 25 d’abril del 2022 a les 17.00 h.


Bases de la convocatòria

 

Més informació