Convocatòria de producció

La Fundació "la Caixa" té una llarga trajectòria de compromís i de suport a la cultura en general i a les arts visuals en particular. En són una bona prova els nombrosos programes culturals que, en les últimes dècades, han propiciat bons contextos de visibilitat i de professionalització per a artistes, comissaris i comissàries i altres perfils vinculats a l’àmbit de les arts.

 

El 2018, la Fundació "la Caixa" va incorporar una nova convocatòria dedicada a les arts visuals que se sumava a la convocatòria ja estable i regular de comissariat. El 2020 s’ha llançat la segona edició d’aquesta convocatòria de suport a la producció artística, dirigida a artistes que vulguin produir una obra que ja compti amb un context específic de presentació; és a dir, que aquesta futura obra ja hagi de formar part d’una exposició o de qualsevol altre projecte de visibilitat prèviament establert. Així, l’ajuda proposada per ”la Caixa” se centra exclusivament en els recursos i el seguiment de producció de l’obra, no pas en la seva exhibició posterior.

 

Sense un límit d’edat, encara que amb un interès especial en l’art emergent (menors de 30 anys), la convocatòria proposa facilitar els recursos necessaris per produir una obra que requereixi aquest incentiu econòmic i professional per a la seva realització. El programa es dirigeix a artistes de nacionalitat o residència espanyola o portuguesa i busca convertir-se en una referència clau en l’àmbit artístic peninsular. No obstant això, l’exposició final de l’obra es podrà dur a terme en qualsevol context artístic d’àmbit nacional o internacional, sempre explicitant els detalls de la seva producció en el moment de presentar-la.

Convocatòria de producció

La convocatòria de producció es converteix d’aquesta manera en un recurs estable de suport a la creació artística contemporània, que estableix a més noves connexions i nous sistemes de col·laboració entre els artistes de la península i agents i espais dedicats a les arts visuals arreu del món.

 

La proposta haurà de contenir una descripció breu del projecte, un document que acrediti el lloc o el mitjà en el qual es presentarà l’obra produïda i una valoració econòmica que inclogui els honoraris artístics i els recursos de producció necessaris per a l’obra.

 

Els/Les artistes interessats/interessades podran presentar les seves propostes entre el 9 de desembre i el 23 de març del 2020. Aquí es poden descarregar les bases.

 

Els projectes seleccionats seran comunicats públicament durant el mes de juny de 2020. Una vegada produïda l’obra i exposada en el seu context específic, el comitè assessor de la Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani valorarà la seva adquisició per incorporar-la a la seva col·lecció.

 

Us desitgem molta sort a tots i totes!

 

Bases de la convocatòria

 

Més informació