Quaderns

Imagen de cuadernos
Quaderns Art i Mecenatge: El mercat espanyol de l'art el 2017

El nostre programa està orientat al mecenatge en general i al col·leccionisme privat i institucional com a font de mecenatge en particular ja que compleix una funció social tendent a la generació, conservació i difusió del patrimoni històric artístic.
Fruit del nostre objectiu de promoure la recerca des d'una vessant econòmic-cultural amb la finalitat de generar un corpus de coneixement de referència vam crear la línia editorial Quaderns Art i Mecenatge. Especialistes nacionals i internacionals analitzen i investiguen aspectes relatius al sistema de l'art que incideixen en el col·leccionisme. El sector dels intermediaris, bàsic per a la promoció de l'obra dels nostres artistes en l'àmbit intern i a nivell internacional i com a pont entre aquests i el col·leccionisme, requereix una especial atenció i accions que potenciïn el seu creixement.

Presentem ara el tercer informe que contribueix de nou a aprofundir en el mercat de l'art a Espanya. Es tracta d'una imatge cada vegada més nítida d'un mercat encara feble que requereix de molts esforços per poder oferir el suport professional necessari als nostres artistes, per ser competitius en un sistema de l'art global i per consolidar el nostre patrimoni artístic.

QUADERN ART I MECENATGE 05 - EL MERCAT ESPANYOL DE L'ART EL 2017

Aquest document contribueix de nou a aprofundir en el mercat de l'art a Espanya. Es tracta d'una imatge cada vegada més nítida d'un mercat encara feble que requereix de molts esforços per poder oferir el suport professional necessari als nostres artistes, per ser competitius en un sistema de l'art global i per consolidar el nostre patrimoni artístic.

QUADERN ART I MECENATGE 04 - ELS CAMINS DE LA GENEROSITAT

El mecenatge no s’improvisa i necessita un terreny fèrtil que l’afavoreixi. Les persones han d’estar motivades per contribuir-hi amb el seu esforç, el temps i els recursos. Però el suport al mecenatge també ha de tenir el reconeixement de les institucions i de la societat en general.

 

Los cauces de la generosidad. Ensayos histórico-críticos sobre los fundamentos del mecenazgo, analitza les motivacions i les limitacions ètiques i filosòfiques del mecenatge. Victoria Camps, José Antonio Marina, José Luis Pardo i Francisco Calvo Serraller exploren els orígens del mecenatge en una edició dirigida per aquest últim.

QUADERN ART I MECENATGE 03 - EL MERCAT ESPANYOL DE L'ART EL 2014

Malgrat que hi ha hagut una lleugera millora, l’art i els seus números a Espanya es troben en una situació similar a la que arrosseguen des del començament de la crisi. Continua sent un mercat petit i amb el fre de mà posat. En els últims deu anys (2003-2013), el mercat de l’art va tenir un creixement del 68 %, una xifra que queda molt per sota de l’augment registrat a escala mundial (+ 155 %).

QUADERN ART I MECENATGE 02 - EL COL·LECCIONISME D'ART A ESPANYA

El col·leccionisme d’art té una relació estreta amb la història i amb l’estatus polític, cultural i econòmic del país en el qual es produeix. Es tracta d’un fenomen complex i, com a tal, presenta nombroses possibilitats d’interpretació. Però, sigui quin sigui el punt de vista que es triï, tot acostament a la història del col·leccionisme al nostre país serviria per apropar-se a la seva "personalitat col·lectiva" i fins i tot per "assenyalar encerts i desencerts de l’acció cultural".

QUADERN ART I MECENATGE 01 - EL MERCAT ESPANYOL DE L'ART EL 2012

L'Estat espanyol té un nombre relativament elevat de persones adinerades, tot i que la "cultura del col·leccionisme d'art" embla que està una mica endarrerida si es compara amb altres mercats més desenvolupats. Aquesta circumstància s’ha pretès explicar, entre altres raons, pel context històric i polític anterior al 1975, per l’absència de l’art en l’educació i per la insuficiència de les mesures públiques de suport i estímul.