La política de préstecs d'obres de la Col·lecció respon a la voluntat de col·laborar amb museus i institucions d'art en projectes expositius. Amb els préstecs d'obres es contribueix a fer que l'art arribi a un nombre més gran de persones i es fomenta el coneixement de la cultura i la creació contemporània, objectius de la Fundació "la Caixa".
Peticions

Les sol·licituds de préstec d'obres les han de fer les institucions organitzadores dels projectes d'acord amb el protocol següent:

 

- Cal adreçar-les formalment per escrit a la direcció de la Col·lecció, adjuntant la tesi de l'exposició i justificant la petició de l'obra.*

 

- Cal enviar-les amb l'antelació següent: 4 mesos per a les peticions d'institucions nacionals i 6 mesos per a les internacionals.

 

Cap exposició no pot estar composta exclusivament per obres de la Col·lecció tret que el comissariat hagi estat acordat amb la Fundació "la Caixa". El nombre d'obres sol·licitades per a una exposició no pot superar el 25 % del nombre total d'obres de l'exposició.

 

Els préstecs estan subjectes a un fee.

Aprovació

Les sol·licituds de préstec s'avaluen d'acord amb les condicions següents:

 

- Disponibilitat de l'obra

- Condicions de conservació i possibilitats de trasllat de l'obra

- Importància del projecte i contribució de l'obra al contingut de l'exposició

- Condicions de seguretat de l'espai expositiu del prestatari

- Capacitat del prestatari per instal·lar l'obra adequadament

- Disponibilitat del personal de conservació de la Fundació "la Caixa" per supervisar el trasllat i la instal·lació de l'obra

 

 

Les peticions s'han d'adreçar a Nimfa Bisbe, Cap de les Col·leccions "la Caixa" : Fundació Bancària "la Caixa", Av. Diagonal, 621, T. 2, pl. 2. 08028 - Barcelona.  

 

Per a més informació:

registro.colecciones@fundaciolacaixa.org