PREMIOS ARTE Y MECENAZGO DE ”LA CAIXA” 2016

CERIMÒNIA DE L'ENTREGA DE PREMIS

El mecenatge és, essencialment, amor a l’art, generositat i participació.

Amb els Premis Art i Mecenatge, un dels pilars de la Fundació Art i Mecenatge, s’identifiquen tres moments essencials del camí de l’art.

 

Els premis reconeixen trajectòries, persones i comportaments amb l’objectiu d’identificar allò que és digne de ser imitat. Permeten valorar què fa d’una expressió artística determinada, d’una galeria i d’una col·lecció, esdevenir un exemple.

Als Premis Art i Mecenatge 2016, els mereixedors de tal distinció han estat Carlos León, la Galeria Guillermo de Osma i l’Archivo Lafuente.