es.colecciones.back
ÍÑIGO NAVARRO Íñigo Navarro Coleccionista y director de la galería Leandro Navarro.
BIOGRAFIA

Col·leccionista i galerista llicenciat en dret. En acabar la carrera va començar a treballar a la galeria del seu pare, Leandro Navarro, que avui dirigeix. Està permanentment implicat en els problemes de la professió, treballant per a la unió de les galeries i perquè s’estudiï la qüestió de l’IVA, entre altres temes.

La seva galeria participa en les principals fires internacionals i coneix en profunditat el mercat global. Conscients de la mancança de l’art espanyol en les col·leccions estrangeres, Leandro i Íñigo Navarro van emprendre la internacionalització del centre, missió que van aconseguir entre altres raons impulsant un programa d’exposicions internacionals. «Vaig entendre que per poder mostrar el que és nostre primer calia donar a conèixer aquí els grans noms internacionals, que hi hagués una comunicació, no un enfrontament tan frontal com fins llavors».