Tom Carr
Espanya, 1956
Enrere
Tom Carr (Tarragona, 1956) pertany a una generació d’escultors que explora les formes geomètriques com a llenguatge artístic. Tot i que des dels anys vuitanta ha treballat en els àmbits de la instal·lació, la pintura, l’escultura i el net art, s’ha distingit sobretot per la seva capacitat d’integrar aquestes disciplines en intervencions fetes en l’espai públic. Gràcies a aquesta multiplicitat tècnica, associada amb la investigació d’elements com la llum, l’ombra o el color, l’artista aconsegueix definir l’espai a través d’un diàleg constant amb la seva obra. Als anys noranta va abandonar les referències arquitectòniques que havien marcat els períodes anteriors i va crear peces simbòliques de cilindres, estrelles o espirals. L’obra Red Helix (1991) va ser concebuda des dels preceptes minimalistes de la simplicitat i la puresa de les formes. L’hèlix de fusta tenyida, lleugera i fràgil, expressa alhora amb la seva presència contundent la vulnerabilitat de la matèria i aporta també una certa emocionalitat a la geometria.
Andrea Aguado Alemany