article.label

es.colecciones.back

Fundació Art i Mecenatge, una aposta decidida pel patrimoni cultural

El nivell de cultura d’un país és un dels índexs que en mesura el grau de desenvolupament. Element essencial en la creació del judici crític, la cultura, a través de disciplines com la literatura, l’art o la música, permet construir una societat avançada. Sota aquesta premissa, es fa indispensable que des de les institucions, tant públiques com privades, s’activin tots els mecanismes necessaris per cultivar el patrimoni cultural.

 

La Fundació Art i Mecenatge és una iniciativa de la Fundació Bancària ”la Caixa” que neix amb l’objectiu de contribuir a l’enriquiment del patrimoni cultural espanyol, i ho fa a partir de l’impuls del col·leccionisme d’art com a font de Mecenatge.

El col·leccionista d’art, el paper del qual passa molt desapercebut a casa nostra, és algú que a títol personal ha anat recopilant objectes artístics que a les seves mans han adquirit un nou significat. Aquest és el preàmbul per al Mecenatge, la participació activa de la societat en el desenvolupament del patrimoni cultural i el suport a la creació artística.

La Fundació Art i Mecenatge té la missió de posar en valor el Mecenatge perquè aquest permeti construir un model de societat que aprengui a preservar i respectar la cultura.

 

 


Quins objectius té la Fundació?

Per tal d’estimular i divulgar el col·leccionisme de l’art a Espanya i fomentar-lo com a font de Mecenatge, la Fundació Art i Mecenatge persegueix els objectius següents:

 

– Promoure la recerca des del vessant economicocultural del col·leccionisme i generar un corpus de coneixement especialitzat i de referència.

 

– Difondre els valors, la actividad, l’activitat, el significat de la seva aportació i els models d’excel·lència del col·leccionisme.

 

– Incentivar la participació privada en la difusió pública de la cultura.

 

– Aconseguir el reconeixement públic i privat de les col·leccions privades en la recuperació, la conservació i la creació del patrimoni artístic espanyol.

 

– Promoure els canvis estructurals necessaris perquè es millori i es faciliti l’activitat dels agents que participen en la conservació del patrimoni i la creació artística.


En quines activitats treballa la Fundació per assolir aquests objectius?

Premis Art i Mecenatge
Aquests premis d’entrega anual reconeixen la tasca dels principals agents que intervenen en la cadena de valor de l’art: artistes, galeristes i col·leccionistes.

 

Cercle Art i Mecenatge
Una sèrie de conferències i sessions destinades a incentivar el diàleg i la reflexió entre experts i especialistes de l’àmbit internacional. Facilitant l’intercanvi d’idees entre col·leccionistes i responsables de museus, la Fundació busca ressaltar la importància de l’aportació de col·leccions privades a la difusió de la cultura.

 

Cuadernos Art i Mecenatge
Per saber quins elements condicionen el col·leccionisme, cal conèixer en quin context es desenvolupa. Els Cuadernos Art i Mecenatge són una línia editorial que vol aportar un coneixement millor i més gran de la conservació i l’enriquiment del patrimoni artístic des d’una perspectiva econòmica i cultural. Especialistes nacionals i internacionals analitzen i investiguen tots els aspectes relatius al sector de l’art que incideixen en el col·leccionisme.

 

Anàlisi de la regulació i tributació del context del col·leccionisme a Espanya
La Fundació Art i Mecenatge es proposa actuar per assegurar els fons adequats i l’estructura necessària per a la conservació i generació de patrimoni. Per això, ha dut a terme un estudi en profunditat de l’estatut jurídic tributari del col·leccionista a Espanya. A més, ha elaborat un esborrany del Projecte de llei de mesures de foment, impuls i desenvolupament de l’art i Mecenatge a Espanya, que ha presentat al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

 

 

D’altra banda, en la línia de debat i reflexió que planteja el Cercle Art i Mecenatge , la Fundació organitza trobades d’experts i col·laboracions amb altres entitats afins.

En definitiva, la Fundació Art i Mecenatge aposta pel col·leccionisme i el Mecenatge com una manera més d’apropar la cultura a la societat.