Enrere
Suport amb marededéus
Títol original: Warengestell mit Madonnen
1987 -
Alumini i escaiola
Dimensions: 270 x 82 x 82 cm
Referència: ACF0454
Edició: 1/3
Imprimir fitxa Imprimir fitxa Afegir a la meva Col·lecció Afegir a la meva Col·lecció
Warengestell mit Madonnen és una escultura formada per nou files de trenta-dues petites figures –col·locades una al costat de l’altra– cadascuna. Les figures, una representació força habitual de la Mare de Déu, estan fetes amb escaiola i pintades d’un color groc intens. Les imatges estan perfectament alineades, tant en relació amb la circumferència exterior que formen com en relació amb la seva posició a cada fila. D’aquesta manera, cadascuna està situada just a sobre d’una altra. En l’aspecte visual, l’obra juga amb l’exageració de les dimensions i amb la repetició d’un únic element. Les figures que la componen, pintades amb una tonalitat molt estrident, estan a punt de perdre la seva essència tridimensional i de convertir-se en elements exclusivament pictòrics. L’obra proposa, d’aquesta manera, un atractiu joc visual a partir de negatius i positius. El groc violent contrasta amb les formes que crea el buit que envolta cadascuna de les peces, construint una trama que es repeteix a totes les files. D’aquesta manera s’apliquen les tres característiques formals que el crític alemany Julian Heynen va indicar en l’obra de Fritsch, ja al principi de la seva carrera: la visió frontal i simètrica, la importància del color i la concentració minimalista, tret que li dóna «l’autoritat de la senzillesa». Nascuda en una família catòlica, Katharina Fritsch va passar la infantesa fascinada per les tradicions i els rituals religiosos als quals algunes vegades assistia. Probablement per aquesta raó a partir del 1982 va incloure la Mare de Déu en la seva selecció d’elements iconogràfics. Posteriorment va utilitzar aquesta imatge en altres obres: Warengestell (1979-1984), una compilació dels models que configuren el seu repertori de formes, Koje mit vier Figuren (1985) i Die Gelbe Madonna (1987). Precisament en aquesta última peça la figura de la Mare de Déu comença a adquirir el sentit que culminarà a Warengestell mit Madonnen. En aquesta obra, Fritsch va situar l’efígie –de les mateixes dimensions que les de l’ésser humà– en una plaça pública de la ciutat de Münster, entre uns grans magatzems i una església, amb la intenció de qüestionar el sentit de la fe en la cultura contemporània. Les lectures de Warengestell mit Madonnen són diverses. D’una banda, l’obra fa al·lusió a l’escàs valor que tenen les imatges en l’actual cultura mediàtica. De l’altra, i en consonància amb la seva voluntat d’estudiar la relació de l’art amb el públic, Fritsch s’adreça a les persones que tenen poc contacte amb l’art contemporani. A aquestes persones, que acostumen a no entendre la producció artística si no és segons els paràmetres de l’excel·lència artesana, els dedica una fina ironia. Les marededéus són només una tosca representació popular. Però a aquesta falta de «qualitat» hi oposa la quantitat, desmesurada. Així l’artista proporciona als espectadors nous estàndards per completar els seus referents en l’art i, a través de formes tan quotidianes, els sotmet a una nova experiència estètica. L’obra de Fritsch se situa a la mateixa distància de la creació totalment personal que de la simple apropiació d’elements aliens. L’artista ocupa un punt d’equilibri, des del qual pren de la realitat quotidiana les formes que posteriorment distorsionarà mitjançant senzills mecanismes artístics. A diferència d’altres artistes de la seva generació que tracten temes similars, Fritsch no elabora una crítica punyent, sinó que posa a l’abast de l’espectador els principis necessaris perquè pugui fer el seu propi judici.

Obres que et poden interessar