Enrere
Guerra
Títol original: War
1988
Tècnica mixta sobre tela
Dimensions: Tríptic: 213,5 x 1.030,5 cm
Referència: ACF0445
Imprimir fitxa Imprimir fitxa Afegir a la meva Col·lecció Afegir a la meva Col·lecció
El desig de Clemente de recollir en la seva obra la tradició clàssica o, en altres paraules, de fer una pintura contemporània en clau de passat, té a veure amb un anhel més intens: desenvolupar una imatge la lectura de la qual sigui universal. No es tracta tant d’una opció de transavantguarda, o transhistòrica, que pretengui resoldre la distància entre passat i present, sinó més aviat d’una opció que recorre diferents tradicions. El seu interès per la cultura oriental, amb la qual ha mantingut forts vincles des de la seva joventut, no és simplement una anècdota o un lloc des d’on recollir un seguit de temes, sinó que implica el desig d’elaborar imatges que sorgeixin de la síntesi de les dues cultures, l’oriental i l’occidental, de manera que es pugui entendre universalment. Francesco Clemente ha intentat obtenir aquestes imatges de comprensió universal per mitjà del que ell mateix denomina «ideogrames desconeguts» o «ideogrames vestits». War és un tríptic d’aparença abstracta, amb grans plans de color sobre els quals apareixen elements simplificats que poden remetre a algun tipus de figuració. Com passa a Miele, Argento, Sangue, l’aparença abstracta està constantment sotmesa a tensió, tant per un seguit d’elements simbòlics com pel caràcter revelador del títol. Si, com aquest títol indica, el quadre remet a la guerra, Clemente no intenta representar una guerra concreta o explicar una batalla. A War no hi ha narració; es tracta d’una imatge no-narrativa que pretén que l’espectador reconstrueixi intel·lectualment la idea de la guerra. La imatge remet a la idea de la desfilada per mitjà d’un seguit d’elements icònics organitzats seguint una bandera, i a la idea de la destrucció per mitjà de la utilització del color vermell. Francesco Clemente busca que el sentit de l’obra no s’imposi, sinó que aparegui en la imatge de manera al·lusiva. Aquest caràcter no-narratiu i al·lusiu, que converteix el quadre en un signe de valor universal, és el que defineix la imatge com a ideograma: així doncs, War és un ideograma que remet a la idea universal de la guerra, dels exèrcits, de les desfilades, del totalitarisme i de la destrucció. El desafiament de Clemente és construir imatges pictòriques que reprodueixin una mena d’idioma prelingüístic de valor universal. Si el camí per aconseguir-ho consisteix a explotar el potencial al·lusiu de la imatge, el que fa Clemente és cedir el protagonisme a la imaginació, a la capacitat reconstructora i interpretativa de la imatge en l’espectador. Evidentment, aquí es descobreix la relació de Clemente amb el surrealisme, però un surrealisme reinterpretat, ja que nega tota possibilitat de narrativa. I sobretot es delata la seva influència oriental: en la mesura que Clemente treballa sobre imatges al·lusives de conceptes universals, es posa de manifest el caràcter espiritual o essencialista que per a ell té l’art.

Obres que et poden interessar