Cabello-Carceller
França, 1963
Enrere
Amb una actitud que intenta superar velles nocions d'autoria, la parella formada per Helena Cabello i Ana Carceller ha aconseguit fer un treball amb un procés d'elaboració (conceptual i formal) en sintonia amb aquesta concepció d'autoria compartida -discussions, negociacions, dubtes, acords...- i, encara més, en consonància amb allò que és la vida en parella, en comunitat amb una altra persona. Helena Cabello i Ana Carceller compaginen la tasca com a artistes amb la de crítics d'art (Diario 16 i El Periódico del Arte, entre altres mitjans) i comissàries d'exposicions (com en la mostra «Espai F», a l'Espai d'Art Contemporani de Castelló), i insisteixen especialment en la teoria feminista, encara que no exclusivament. El tema d'una identitat i una alteritat difusa, contínuament narrada pels altres, coincideix en dos aspectes de la seva trajectòria: l'artístic i el teòric. L'escultura ampliada, la fotografia, el vídeo i el dibuix són els mitjans principals que utilitzen Cabello i Carceller.
Juan Antonio Álvarez Reyes