Pilar Insertis
Espanya, 1959
Enrere
Els primers anys d’activitat d’aquesta artista madrilenya van estar dominats per la pintura. Posteriorment, també s’ha interessat per la instal·lació, la infografia i l’animació. Combinant coneixements mitològics i antropològics, una innegable vena literària més que textual o perifràstica i un tipus de figuració que fa el mateix amb les fórmules clàssiques i contemporànies –en aquest cas tant la mirada d’Odilon Redon com les formes incipients de Miquel Barceló, per exemple–, Pilar Insertis pintava cap al 1985, any de les seves primeres aparicions públiques, l’home en els seus orígens remots, gairebé simiesc –com a Homo Antiquus–, o personatges dels relats clàssics, aclaparats pel paisatge brutal que els envolta i els subsumeix. Comparteix amb altres artistes coetanis immediatament precedents, com per exemple María Gómez (1953) o Chema Cobo (1952), l’interès per una escenografia i unes dramatúrgies històriques oposades, o com a mínim de caire ben diferent, a les iconoclastes apropiacions o relectures postmodernes dels transavantguardistes italians.
Mariano Navarro