Bill Viola
USA, 1951
Enrere
Entre 1969 i 1973 va estudiar a la Universitat Estatal de Nova York a Siracusa i es va graduar en estudis experimentals al College of Visual and Performing Arts. Durant els anys d'estudiant es va començar a interessar pel vídeo i la música electrònica. El 1973 va conèixer el compositor David Tudor, amb qui va col·laborar diverses vegades fins al 1980, any que va marcar un punt d'inflexió en la trajectòria de Bill Viola: l'artista considera que tots els seus vídeos fins aquell any són treballs d'investigació que ell qualifica com a «vídeos estructurals». Fins aleshores la seva preocupació fonamental havia estat l'exploració del «jo», i a partir d'aquell moment la seva presència en vídeos i videoinstal·lacions pren un caire testimonial. Als vídeos i les videoinstal·lacions de Bill Viola hi ha dos elements fonamentals: la importància que l'artista concedeix al so i al temps. Utilitzant tècniques d'allargament, concentració, alentiment i superposició de la imatge pretén concentrar la mirada i fer visible el que habitualment ens passa desapercebut.
David G. Torres