Haim Steinbach
USA, 1944
Enrere
Quan tenia tretze anys, Haim Steinbach va abandonar Israel i se'n va anar amb la seva família als Estats Units per instal·lar-se a Nova York. Steinbach va cursar estudis d'art al Pratt Institute (Brooklyn), a Marsella i a la Universitat de Yale. Als anys setanta es va donar a conèixer amb unes pintures minimalistes que combinaven linòleums d'estampats variats. L'any 1979 va fer la primera exposició amb objectes a l'Artists Space de Nova York. Les primeres prestatgeries van sorgir cap al 1980. Es tractava de suports molt elaborats, resultat d'un collage de materials diferents. La manualitat evident d'aquells suports contrastava amb els objectes que sostenien: un envàs de detergent Ajax, un got amb coberts o una tetera d'ús freqüent. Aquestes mateixes prestatgeries van deixar pas a unes altres de més sofisticades. A partir de l'any 1984 les prestatgeries de Haim Steinbach van estandarditzar el seu suport. Des de llavors van adoptar una forma triangular recoberta de fòrmica que, amb lleugeres variacions d'angle i de color, es va repetir sistemàticament fins ben entrats els anys noranta. En exposicions com ara «Art and Its Double» (1986), el seu treball va sintonitzar amb els debats sobre el valor dels objectes, uns debats influïts sobretot per les teories de Jean Baudrillard. En nombroses mostres personals, la seva obra posava en evidència els estrets llaços que la lliguen amb la societat de consum, alhora que les seves prestatgeries evolucionaven -en un sentit econòmic- cap a objectes més cars. Posteriorment, les seves exposicions s'han concentrat en grans instal·lacions ambientals. Dins d'aquests muntatges, els objectes experimenten un estranyament que convida a qüestionar els mecanismes d'exposició.
Carlos Guerra