Manuel Saiz
Espanya, 1961
Enrere
Manuel Saiz combina el seu treball com a artista amb el de gestor cultural i director de projectes com per exemple VideoDictionary o 25hrs. Amb aquesta activitat dual passa del món de la gestió al de la creació, de manera que tots dos es contaminen de forma singular. Mitjançant l’entrevista en vídeo, la pedagogia de l’art, l’escriptura i altres estratègies participatives, elabora obres complexes en la seva conceptualització i dimensió espacial integrant diversos mitjans. Com a artista li interessa especialment indagar les relacions que s’estableixen en la nostra societat entre la cultura i la natura, entenent cultura com a tecnologia i remetent la natura al factor humà. La col·lisió en la societat actual d’aquests dos conceptes i les seves formes de convivència han estat el motiu d’alguns dels seus treballs més recents. Formalment fa servir dispositius duals, tant en fotografia com en vídeo, per enfrontar de manera subtil universos paral·lels que semblen mons oposats però en realitat no ho són tant. En l’obra Allí y entonces, la imatge d’un laboratori asèptic, higienitzat i ordenat, basat en una organització racional i al servei de processos d’investigació científics, es contraposa a la imatge d’una processó, un ritual basat en la creença, en les forces mítiques i religioses, en la qual a més se’ns neguen els rostres dels penitents, coberts amb les seves cucurulles negres. Al llenguatge codificat de les nostres societats urbanes es contraposen altres sistemes de comprensió del món més orgànics, més relacionats amb la terra, amb la comunitat i amb la tradició. Però, en les seves imatges duals, Manuel Saiz també ens adverteix d’un engany: la codificació també apareix en les realitats aparentment més naturals, i en les investigacions científiques l’atzar és sovint decisiu. L’observació atenta de l’espai comú on es produeix l’experiència és el modus operandi de l’artista: sia en el sistema de l’art o en el més ampli de la societat humana, tractant d’entendre com s’organitzen els diferents espais i temps que ens travessen, com també les estructures que ens codifiquen i defineixen el nostre paisatge.
Núria Enguita