Perejaume
Espanya, 1957
Enrere
Perejaume va estudiar història de l'art a la Universitat de Barcelona i va començar a exposar l'any 1978. Molt aviat la seva obra es va situar en una frontera ambigua entre les arts visuals i l'escriptura, una característica que ha mantingut al llarg de tota la seva carrera. En són una prova els nombrosos assajos que ha publicat. En títols com ara Ludwig Jujol (1989) o Oïsme (1998) ha plantejat problemes de tipus contemporani sobre la manca de correspondència entre la percepció de l'espai geogràfic i el cultural. No obstant això, per discutir temes tan actuals Perejaume adopta retòriques marginals i arcaïtzants, com per exemple avaluar per mitjà del paisatgisme català del segle XIX els efectes de les avantguardes artístiques del segle XX. D'aquests textos han sorgit diversos mètodes sui generis que es reflecteixen en la seva pròpia pràctica artística, com si les obres no fossin altra cosa que una comprovació pacient del mètode que el mateix artista s'ha imposat. «Collage», «pessebrisme», «despintura» i «oïsme» són els mètodes més destacats. La varietat de mitjans utilitzats en la seva obra, com ara la pintura, l'escultura, la instal·lació, el vídeo, el teatre, l'escriptura i, fins i tot, l'excursionisme, es combina amb l'interès que té per investigar la pintura i el paisatgisme des de perspectives poc ortodoxes. Aquests dos temes aglutinen totes les seves activitats com a referents temàtics. Així, per exemple, el treball de Perejaume examina els efectes de la representació escampant la pintura en una infinitud de mitjans. La primera retrospectiva del seu treball va tenir lloc l'any 1999 al Museu d'Art Contemporani de Barcelona. El títol d'aquesta mostra, «Deixar de fer una exposició», al·ludia al seu interès per acostar la producció de l'art, i les imatges en general, a un règim ecològic.
Carlos Guerra