Concha Garcia
Espanya, 1960
Enrere
Hereva dels plantejaments de la nova escultura britànica, cosa que es manifesta en la combinació insòlita de materials i estris diversos, i també en alguns recursos d'una certa «estètica femenina», que es resumeix en una sensibilitat que comporta la utilització d'objectes tradicionalment associats al món de la dona, Concha García ha centrat la seva trajectòria, desenvolupada pràcticament a la dècada dels anys noranta, en l'escultura, entesa tal com s'havia fet a la dècada anterior. Dins de la trajectòria escultòrica de Concha García es podria percebre una lleugera evolució cap a una depuració formal cada vegada més gran, que es caracteritza també per una contundència més accentuada en els resultats individuals i per allò que habitualment s'entén per «bon gust». Sens dubte, aquest darrer punt es deu a la utilització del blanc com a primera matèria al llarg de tots aquests anys, i a evocacions difuses d'una memòria abstracta.
Juan Antonio Álvarez Reyes